Prothetiek

Mond&ZoProthetiek

Wat is een tandprotheticus?
Een tandprotheticus is een paramedisch specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is. Op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigd de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frame protheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.
Na de opleiding tot tandtechnicus aan het IVT in Nieuwegein welke 4 jaar duurt, volgt een opleiding van 1 jaar tot specialisatie volledige prothese. Hierna kan men aan de Hoge School Utrecht vervolgens de opleiding tot tandprotheticus volgen. Deze opleiding duurt 4 jaar en hier wordt men niet alleen technisch, maar ook medisch opgeleid, zodat men in staat is zelfstandig diagnoses te stellen. Na het behalen van dit diploma mag men zelfstandig het beroep van tandprotheticus uitoefenen.
Het verschil tussen Tandprotheticus en Tandtechnicus:
Een tandtechnicus werkt niet in de mond en is niet medisch opgeleid, terwijl een Tandprotheticus hier wel toe bevoegd is, en daardoor ook door zorgverzekeraars word erkend en vergoed.
Vanaf het eerst bezoek tot plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw kunstgebit. Hierbij bespreekt hij/zij met u, uw persoonlijke wensen.
Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij/zij samen met u de in was gemaakt proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk.
Als dan alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Van af het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit, worden er ongeveer 6 bezoeken aan de tandprotheticus gebracht. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven. Veelal zal de tandprotheticus de kosten direct bij uw zorgverzekeraar declareren uw tandprotheticus kan u daarover voorlichten.
Wanneer Advies ?
Indien: er pijnklachten zijn, uw prothese los zit, uw gezicht veranderd is, uw prothese regelmatig breekt etc.
Herkent u een van deze bovenstaande problemen, maak dan een afspraak voor advies bij Mond&Zo Brusselsepoort. Tenslotte gaat alles prettiger met een optimaal functionerend kunstgebit.
Tot de taak van de tandprotheticus behoort ook het geven van voorlichting en advies. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven.
Nazorg en garantie zijn voor de tandprotheticus een vanzelfsprekende zaak. Uiteraard zijn reparaties en aanpassingen (rebasing) van het kunstgebit bij ons in bekwame handen.